foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

W terminie 2-13 marca 2020 r. odbędzie się rekrutacja do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły* składają do sekretariatu Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.
 2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły* składają:
  1. Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2,
  2. Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr LI/461/2018
   z dnia 13 lutego 2018 r., potwierdzające spełnianie kryteriów,
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia, po zakwalifikowaniu się dziecka, w terminie 23-27 marca 2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji.

Formularze można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyjęć do klasy pierwszej, dostępnymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej.

*obwody szkolne określa Uchwała LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r.

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.