foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Szanowni Rodzice!

Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo MEN z dnia 1 października 2018 r., znak: DWKI-WPB.5013.22.2018.BN) informuje, że obecne przepisy prawa nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym, od roku szkolnego 2019/20, zainteresowani rodzice będą indywidualnie i we własnym zakresie ubezpieczać swoje dzieci. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolna.

Aktualna umowa ubezpieczenia obowiązuje do 31.08.2019 r.

Poniżej podajemy linki do ofert ubezpieczenia indywidualnego, jakie wpłynęły do szkoły:

 

 

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.