foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

W konkursach przedmiotowych 2018/2019 organizowanych przez MSCDN pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Mazowsza Olga Chaberek- uczennica kl.VIIIb zdobyła tytuł LAUREATKI w konkursie polonistycznym.

To wielkie osiągnięcie, gdyż takie miano przyznano tylko 45 osobom z województwa mazowieckiego w tej kategorii, a uprawnia on do wyboru szkoły średniej oraz 100% z egzaminu ósmoklasisty z jezyka polskiego.
Temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmiał- ,,Słowo- obraz -dźwięk. Świat widziany oczami artysty’’. W zakresie merytorycznym nie zabrakło literatury polskiej i światowej, dzieł malarskich, musicali, baletu oraz filmów. Wymagania szczegółowe zmagań sprawdzały analizę
i interpretację tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi, świadomość jezykową czy samokształcenie.
Na tak wielki sukces Olga pracowała wytrwale już od początku września. W listopadzie 2018 r. przeszła do etapu rejonowego konkursu o tytule ,,Artyści o artystach’’. Finałowa praca konkursowa sprawdzała znajomość poezji J.Kochanowskiego, m.in. słynnego utworu ,,Kto mi dał skrzydła’’
i A. Asnyka oraz musicalu ,,La la land’’. Także i na tym etapie Olga napisała bardzo dobrze i przeszła do eliminacji wojewódzkich. Już wtedy znalazła się w gronie nielicznych. Etap ostatni rozgrywał się pod koniec lutego. Wymagał on szczegółowej znajomości wielu dzieł spoza kanonu lektur- A. Mickiewicza, J. W. Goethego, a także szerokiej wiedzy z zakresu kształcenia językowego oraz dojrzałej i samodzielnej oceny tekstów kultury, m.in. grafik M.C. Eschera, ,,Jeziora łabędziego’’ i polskiego filmu ,,Jasminum’’.
To niewątpliwy talent Olgi, pracowitość i sumienność zostały nagrodzone i przyczyniły się do niebywałego wyróżnienia naszej uczennicy w szkole, gminie, powiecie i województwie.
Cieszymy się, że mamy tak chętną i wspaniałą młodzież, która swoją postawą pokazuje, że możliwe jest osiągnięcie wielu celów, motywuje innych do rozwijania swoich pasji i odkrywania świata.
Niechaj motto z tegorocznego konkursu polonistycznego będzie wskazówką dla tych, którzy, tak jak nasza Olga Chaberek, posiadają szerokie zainteresowania humanistyczne, wybitne uzdolnienia, chcą sięgać wyżej i dalej : ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.


Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe’’. ( Albert Einstein)

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.