foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

W terminie 18 lutego - 8 marca 2019 r. odbędzie się rekrutacja do klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły* składają do sekretariatu Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.
  2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły* składają:
      1) Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2,
      2) Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr LI/461/2018
          z dnia 13 lutego 2018 r., potwierdzające spełnianie kryteriów,
      3) po zakwalifikowaniu się dziecka – Oświadczenie woli stanowiące załącznik nr 3 do
          Zasad rekrutacji. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie
          wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole do dn. 18 marca.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole
25 marca.
Formularze można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji do klasy pierwszej, dostępnymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej.

*obwody szkolne określa Uchwała LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r.

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.