Start
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Szkolny konkurs ortograficzny Drukuj E-mail
Napisał(a) Administrator   
sobota, 22 marzec 2008

W tym roku w naszej szkole wznowiono konkursy ortograficzne. W za?o?eniach pomys?odawców – nauczycieli j?zyka polskiego - b?dzie to coroczny konkurs o tytu? „Mistrza ortografii” na dany rok szkolny. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI.

Do pierwszego etapu rywalizacji zg?osi?o si? 22 ch?tnych z klas czwartych, 12 z pi?tych i 18 z szóstych. Konkurs rozegrano w dwóch etapach: w I uczniowie rozwi?zywali test ortograficzny, na który sk?ada?y si? zadania dotycz?ce znajomo?ci zasad pisowni wyrazów o podobnym b?d? identycznym brzmieniu, a ró?nej (zale?nej od znaczenia) pisowni, zadania polegaj?ce na uzupe?nianiu k?opotliwych ko?cówek rzeczowników oraz te dotycz?ce pisowni ??cznej i rozdzielnej. By?o te? pisanie ze s?uchu wyra?e? i zwrotów z ró?nic? mi?dzy wymow? a pisowni?.

Do drugiego etapu, zgodnie z przyj?tym regulaminem, przechodzi?o po pi?ciu uczniów z ka?dego poziomu nauczania (wyj?tkowo w klasach IV-tych sze?ciu uczniów – dwóch z jednakow? ilo?ci? punktów). Zadaniem uczestników tego etapu by?o jak najlepsze napisanie klasycznego dyktanda.

Tytu?y „Mistrza ortografii” na rok szkolny 2007/2008 zdobyli:

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS IV-tych
Kacper Kwiatkowski kl. 4c

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS V-tych
Magdalena Hyjek kl. 5c

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS VI-tych
Aleksandra Mazurek kl.6d

Zwyci?zcy otrzymaj? nagrody ksi??kowe podczas uroczystego zako?czenia roku szkolnego.

< Poprzedni   Następny >
Advertisement
Gościmy
Aktualnie jest 1 gość online
Imieniny
14 Lutego 2016
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa,
Adolfina, Alf,
Cyryl, Dobiesława,
Dobisława, Józef,
Józefa, Konrad,
Konrada, Krystyna,
Liliana, Lilian,
Mikołaj, Niemir,
Niemira, Walenty,
Zenon, Zenona
Do końca roku zostało 322 dni.
Do wakacji zostało 130 dni.
Nowości
Popularne
Statystyka
Użytkownicy: 3
Newsy: 567
Odnośniki: 32
odwiedzających: 2331247
O stronie
Strona działa już
3272 dni.